Ölçüm Yöntemleri

LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

 

P1.1 Ölçüm yöntemleri
   
P1.1.1 Uzunlukların ölçümü
   
P1.1.1.1 Açısal pergel kullanarak 
   
P1.1.1.2 Kumpas kullanarak
   
P1.1.1.3 Spirometre kullanarak
   
P1.1.2 Hacim ve yoğunluk ölçümü
   
P1.1.2.1 Katıların hacim ve yoğunluk hesaplanması
   
P1.1.2.2 Çekül kullanılarak sıvıların yoğunluğunun hesaplanması
   
P1.1.2.3 Piknometre kullanarak sıvı yoğunluğunun hesaplanması
   
P1.1.2.4 Havanın yoğunluğunun hesaplanması
   
P1.1.3 Yerçekimi sabitinin belirlenmesi
   
P1.1.3.1 Bürkülme terazisi kullanarak yerçekimi sabitinin belirlenmesi
   
P1.1.3.2 Sensör ve PC destekli yerçekimi sabitinin belirlenmesi