Kütle Noktasının Ötelenmesi

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P1.3 Kütle noktasının ötelenme hareketleri
   
P1.3.1 Öğrencilerin deneyleri için hat üzerinde tek boyutlu hareketler
   
P1.3.1.1 Zaman kaydedici yardımıyla tek boyutta hareket
   
P1.3.1.2 Engelleyici yardımıyla tek boyutta hareket
   
P1.3.1.3 Hareket algılayıcı yardımıyla tek boyutta hareket
   
P1.3.2 Fletcher'in çekme düzeneği üzerinde tek boyutlu hareketler
   
P1.3.2.1_a Zaman kaydedici ve kronometre ile tek boyutta hareket
   
P1.3.2.2_a Yazılım yardımıyla tek boyutta hareket
   
P1.3.2.4 Hareketin yol-zaman grafiğinin video kaydederek belirlenmesi
   
P1.3.3 Doğrusal hava düzeneği üzerinde tek boyutlu hareketler
   
P1.3.3.1_a Hareketin yol-zaman grafiğinin durdurucu bariyer yardımıyla belirlenmesi
   
P1.3.3.4 Hareketin yol-zaman ve hız zaman grafiğinin yazılım destekli belirlenmesi
   
P1.3.3.5 Yazılım yardımıyla hareketin ivmesinin belirlenmesi
   
P1.3.3.6 İvmeli hareketin kinetik enerjisinin yazılım destekli belirlenmesi
   
P1.3.3.7 Hareketin Newton'un birinci ve ikinci prensiplerini sağladığının video kaydedici ile belirlenmesi
   
P1.3.3.9 İvemli hareketin kinetik enerjisinin video kaydedici ile belirlenmesi
   
P1.3.4 Doğrusal momentumun korunumu
   
P1.3.4.1_a Esnek çarpışmada enerjinin ve momentum, iki durdurucu bariyer yardımıyla
   
P1.3.4.1_c Esnek çarpışmada enerjinin ve doğrusal momentumun, iki durdurucu bariyer yardımıyla
   
P1.3.4.2_a Esnek olmayan çarpışmada enerjinin ve momentumun, iki durdurucu bariyer yardımıyla
   
P1.3.4.2_c Esnek olmayan çarpışmada enerji ve momentum, iki durdurucu bariyer yardımıyla
   
P1.3.4.2_d Esnek olmayan çarpışmada enerji ve doğrusal momentum, iki durdurucu bariyer yardımıyla
   
P1.3.4.3 Roket prensibi: momentum ve reaksiyon koruma
   
P1.3.4.4_a Newton'un üçüncü yasası
   
   
P1.3.5 Serbest düşme
   
P1.3.5.1 Zaman ölçerli algılayıcı plaka ve kaydedici ile serbest düşme
   
P1.3.5.2_a Dijital zaman kaydedici bariyer yarımıyla serbest düşme
   
P1.3.5.4 Video kaydedici yardımıyla serbest düşme
   
P1.3.6 Eğik atış
   
P1.3.6.1 Hız ve projeksiyon açısının bir fonksiyonu olarak projeksiyon parabol Noktadan-noktaya göre kayıt ederek
   
P1.3.6.2 Superposing Prensibi: eğimli projeksiyon ve serbest düşme karşılaştırılması
   
P1.3.7 Hava tablası üzerinde iki boyutlu hareketler
   
P1.3.7.1 Düzgün doğrusal hareket ve düzgün dairesel hareket
   
P1.3.7.2 Düzgün ivmeli hareket
   
P1.3.7.3 Bir eğik düzlem üzerinde iki boyutlu hareket
   
P1.3.7.4 Merkezi bir kuvvete yanıt olarak iki boyutlu hareket
   
P1.3.7.5 Bir katı cismin üzerinde öteleme ve dönme hareketi bindirme
   
P1.3.7.6 İki boyutta esnek çarpışma
   
P1.3.7.7 Deneysel bir güç eşitliği ve karşı gücü doğrulanması
   
P1.3.7.8 İki boyutta esnek çarpışma
   
P1.3.7.9 İki boyutta esnek olmayan çarpışma