Katı Cismin Dönme Hareketleri

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P1.4 Katı cismin dönme hareketleri
   
P1.4.1 Dönme hareketleri
   
P1.4.1.1_a Dönme hareketleri Yol-zaman diyagramları - sayaç ile Zaman ölçümü
   
P1.4.1.1_b Dönme hareketleri Yol-zaman diyagramları - sayaç ile Zaman ölçümü
   
P1.4.1.2 Dönme hareketleri Yol-zaman diyagramları - Kayıt ve CASSY ile değerlendirilmesi
   
P1.4.2 Açısal momentumun korunumu
   
P1.4.2.1 Esnek çarpışmada momentumun korunumu
   
P1.4.2.2 Esnek olamay çarpışmada momentumun korunumu
   
P1.4.3 Merkezkaç kuvveti
   
P1.4.3.1 Merkezkaç aparatı kullanarak ölçme
   
P1.4.3.3 CASSY kullanarak ölçme
   
P1.4.4 Bir jiroskobun hareketleri
   
P1.4.4.1 Büyük bir jiroskop devinimi
   
P1.4.4.2 Büyük bir jiroskop yönelimi
   
P1.4.5 Eylemsizlik momenti
   
P1.4.5.1 Eylemsizlik momentinin tanımlanması
   
P1.4.5.2 Moment of inertia and body shape
   
P1.4.5.3 Steiner teoreminin doğrulanması
   
P1.4.6 Enerjinin korunumu
   
P1.4.6.1 Maxwell yasası