Akustik

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P1.7 Akustik
   
P1.7.1 Ses dalgaları
   
P1.7.1.1 Mekanik titreşimler ve kayıt akort çatalı kullanarak ses dalgaları
   
P1.7.1.2 Akustik atım - osiloskoptan takibi
   
P1.7.1.3_a Akustik atım - CASSY ile Kayıt
   
P1.7.1.3_b Akustik atım - CASSY ile Kayıt
   
P1.7.2 Bir telin salınımları
   
P1.7.2.1 Tel uzunluğu ve gerilim bir fonksiyonu olarak telin salınım frekansı belirlenmesi
   
P1.7.3 Sesin dalgaboyu ve hızı
   
P1.7.3.1 Kundt tüpü: tıpa-toz yöntemiyle sesin dalga boyu belirlenmesi
   
P1.7.3.2 Duran ses dalgalarının dalga boyunun belirlenmesi
   
P1.7.3.3 Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak havadaki sesin hızının belirlenmesi
   
P1.7.3.4 Gaz içinde sesin hızının belirlenmesi
   
P1.7.3.5 Katıda sesin hızının belirlenmesi
   
P1.7.4 Ultrasonic dalgaların yansıması
   
P1.7.4.1 Bir düzlem yüzeyde düzlemsel ultrasonik dalgaların yansıması
   
P1.7.4.2 Sesin yansıması prensibi
   
P1.7.5 Ultrasonik dalgaların girişimi
   
P1.7.5.1 Ultrasonik dalgaların atımı
   
P1.7.5.2 İki ultrasonik dalganın girişimi
   
P1.7.5.3 Tek bir yarıkta ultrasonik dalgaların kırınımı
   
P1.7.5.4 Bir çift yarıkta ultrasonik dalgaların kırınımı
   
P1.7.6 Akustik Doppler etkisi
   
P1.7.6.1 Ultrasonik dalgalarla Doppler etkisinin araştırılması
   
P1.7.7 Fourier Analizi
   
P1.7.7.1 Fourier dönüşümleri: Fourier analizi ve Fourier sentezi simülasyonu
   
P1.7.7.2 Bir fonksiyon jeneratörü periyodik sinyallerin Fourier analizi
   
P1.7.7.3 Bir elektrik osilatör devresi Fourier analizi
   
P1.7.7.4 Sesin Fourier analizi
   
P1.7.8 Ortam içinde ses üstü dalga
   
P1.7.8.1 Sıvılar içindeki ses hızının optik değerlendirilmesi
   
P1.7.8.2 Sıvıda bir ultrasonik dalganın lazer kırınımı (Debye-Sears-etkisi)