Isıl Genleşme

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P2.1 Isıl Genleşme
   
P2.1.1 Katıların ısıl genleşmesi
   
P2.1.1.1 Katıların ısıl genleşme - STM ekipmanları ile ölçülmesi
   
P2.1.1.2 Katıların ısıl genleşme - genişleme cihazı ile ölçülmesi
   
P2.1.1.3 Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak katı bir doğrusal genleşme ölçümü
   
P2.1.2 Sıvıların ısıl genleşmesi
   
P2.1.2.1_a Sıvıların hacimsel genişleme katsayısının belirlenmesi
   
P2.1.2.1_b Sıvıların hacimsel genişleme katsayısının belirlenmesi
   
P2.1.2.1_c Sıvıların hacimsel genişleme katsayısının belirlenmesi
   
P2.1.3 Suyun ısıl anomalisi / aykırılığı
   
P2.1.3.1_a Suyun yoğunluğu incelenmesi
   
P2.1.3.1_b Suyun yoğunluğu incelenmesi
   
P2.1.3.1_c Suyun yoğunluğu incelenmesi