Isı Transferi

  LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P2.2 Isı transferi
   
P2.2.1 Isı iletkenliği
   
P2.2.1.1 Tek-plaka yöntemi kullanılarak malzemelerinin ısı iletkenliği belirlenmesi
   
P2.2.1.2 Isı akısı plaka prensibi kullanılarak malzemelerinin ısı iletkenliği Belirlenmesi
   
P2.2.1.3 Çok katmanlı duvarları kullanarak Sönüm sıcaklık dalgalanmaları
   
P2.2.2 Güneş enerjisi toplayıcı
   
P2.2.2.1_a Suyun akış hacminin bir fonksiyonu olarak, bir güneş enerjisi kolektör etkinliğinin incelenmesi
   
P2.2.2.1_b Suyun akış hacminin bir fonksiyonu olarak, bir güneş enerjisi kolektör etkinliğinin incelenmesi
   
P2.2.2.2_a Isı yalıtımı bir fonksiyonu olarak bir güneş kolektörünün etkinliğinin incelenmesi
   
P2.2.2.2_b Isı yalıtımı bir fonksiyonu olarak bir güneş kolektörünün etkinliğinin incelenmesi
   
P2.3 Bir enerji formu olarak ısı
   
P2.3.1 Sıcaklıkların karıştırılması
   
P2.3.1.1_a Suyun karıştırma sıcaklığı
   
P2.3.1.1_b Suyun karıştırma sıcaklığı
   
P2.3.1.1_c Suyun karıştırma sıcaklığı
   
P2.3.2 Isı sığası / kapasitesi
   
P2.3.2.1_a Katıların özgül ısısının belirlenmesi
   
P2.3.2.1_b Katıların özgül ısısının belirlenmesi
   
P2.3.2.1_c Katıların özgül ısısının belirlenmesi
   
P2.3.3 Mekanik enerjinin ısıya dönüştürülmesi
   
P2.3.3.1_a Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme - Kayıt ve elle ölçüm değeri değerlendirerek
   
P2.3.3.1_b Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme - Kayıt ve elle ölçüm değeri değerlendirerek
   
P2.3.3.1_c Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme - Kayıt ve elle ölçüm değeri değerlendirerek
   
P2.3.3.2 Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme - CASSY ile değerlendirerek
   
P2.3.4 Elektrik enerjisinin ısıya dönüştürülmesi
   
P2.3.4.1_a Isı enerjisini elektrik enerjisi dönüştürme - bir voltmetre ve bir ampermetre ile ölçme
   
P2.3.4.1_b Isı enerjisini elektrik enerjisi dönüştürme - bir voltmetre ve bir ampermetre ile ölçme
   
P2.3.4.1_c Isı enerjisini elektrik enerjisi dönüştürme - bir voltmetre ve bir ampermetre ile ölçme
   
P2.3.4.2_a Isı enerjisini elektrik enerjisi dönüştürme - joule ve wattmetre ile ölçme
   
P2.3.4.2_b Isı enerjisini elektrik enerjisi dönüştürme - joule ve wattmetre ile ölçme
   
P2.3.4.2_c Isı enerjisini elektrik enerjisi dönüştürme - joule ve wattmetre ile ölçme
   
P2.3.4.3 Isı enerjisini elektrik enerjisi dönüştürme - CASSY ile değerlendirerek