Faz Geçişleri

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P2.4 Faz geçişleri
   
P2.4.1 Erime ısısı ve buharlaşma ısısı
   
P2.4.1.1_a Suyun özgül buharlaşma ısısının belirlenmesi
   
P2.4.1.1_b Suyun özgül buharlaşma ısısının belirlenmesi
   
P2.4.1.1_c Suyun özgül buharlaşma ısısının belirlenmesi
   
P2.4.1.2_a Buzun çözünme sıcaklığının belirlenmesi
   
P2.4.1.2_b Buzun çözünme sıcaklığının belirlenmesi
   
P2.4.1.2_c Buzun çözünme sıcaklığının belirlenmesi
   
P2.4.2 Buhar basıncının ölçümü
   
P2.4.2.1 1 bar basınç kadar - su buhar-basınç eğrisi 
   
P2.4.2.2 50 bar basınç kadar - su buhar-basınç eğrisi 
   
P2.4.3 Kritik sıcaklık
   
P2.4.3.1_a Kritik noktada sıvı ve gaz fazı arasındaki faz geçişi gözlemi
   
P2.4.3.1_b Kritik noktada sıvı ve gaz fazı arasındaki faz geçişi gözlemi
   
P2.4.3.1_c Kritik noktada sıvı ve gaz fazı arasındaki faz geçişi gözlemi