Gazların Kinetik Teorisi

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P2.5 Gazların Kinetik Teorisi
   
P2.5.1 Moleküllerin Brown hareketi
   
P2.5.1.1 Gaz moleküllerinin Brown hareketi
   
P2.5.2 Gaz yasaları
   
P2.5.2.1 Sabit sıcaklıkta bir gaz hacminin basınç bağımlılık (Boyle-Mariotte yasası)
   
P2.5.2.2_a Sabit basınçta bir gazın sıcaklık bağımlılığı (Gay-Lussac yasası) 
   
P2.5.2.2_b Sabit basınçta bir gazın sıcaklık bağımlılığı (Gay-Lussac yasası) 
   
P2.5.2.3_a Sabit hacimde bir gazın basınç sıcaklık bağımlılığı (Amonton yasası) 
   
P2.5.2.3_b Sabit hacimde bir gazın basınç sıcaklık bağımlılığı (Amonton yasası) 
   
P2.5.3 Gazların özgül ısısı
   
P2.5.3.1 Ruchardt' göre Özgül ısı oranının belirlenmesi
   
P2.5.3.2 Gaz elastik rezonans cihazı kullanarak gazların cp / cV oranının belirlenmesi