Elektriğin Temelleri

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P3.2 Elektriğin temelleri
   
P3.2.1 Su damlaları ile yük transferi
   
P3.2.1.1 Elektrik akımı üreten yüklü su damlalarının hareketi
   
P3.2.2 Ohm Kanunu / Yasası
   
P3.2.2.1 Ohm kanunu doğrulama ve özel dirençler ölçümü
   
P3.2.3 Kirchhoff Kanunu / Yasası
   
P3.2.3.1 Paralel ve seri bağlı dirençler ile akım ve gerilim ölçme
   
P3.2.3.2 Potansiyometre ile voltaj ölçümü
   
P3.2.3.3 Wheatstone köprüsü prensibi
   
P3.2.3.4 Wheatstone köprüsü ile direnç belirlenmesi
   
P3.2.4 Elektriksel ölçüm cihazları ile devreler
   
P3.2.4.1 Devre içindeki akımın belirlenmesi
   
P3.2.4.2 Devre içinde gerilimin belirlenmesi
   
P3.2.5 Elektroliz yoluyla elektrik iletimi
   
P3.2.5.1 Faraday sabitinin belirlenmesi
   
P3.2.6 Elektrokimya üzerine deneyler
   
P3.2.6.1 Elektrik akımı üreten Daniell hücresi
   
P3.2.6.2 Basit galvanik elemanlarla gerilim ölçme
   
P3.2.6.3 Ilgili redoks çiftlerinin standart potansiyellerinin belirlenmesi