Elektriksel Makinalar

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P3.5 Elektriksel makineler
   
P3.5.1 Elektriksel makineler üzerine temel deneyler
   
P3.5.1.1 Rotor ve stator güçlerinin etkileşimi incelenmesi
   
P3.5.1.2 Elektromanyetik rotor ve stator ile basit indüksiyon deneyleri
   
P3.5.2 Elektrik jeneratörleri
   
P3.5.2.1_a Bir döner alan jeneratör ve sabit bir alan jeneratör kullanarak AC gerilim üretme
   
P3.5.2.1_b Bir döner alan jeneratör ve sabit bir alan jeneratör kullanarak AC gerilim üretme
   
P3.5.2.2_a Sabit bir alan jeneratör kullanarak DC gerilim üretme
   
P3.5.2.2_b Sabit bir alan jeneratör kullanarak DC gerilim üretme
   
P3.5.2.3_a Elektromanyetik dönen kutup (güç santrali jeneratör) ile bir jeneratör kullanarak AC gerilim üreten
   
P3.5.2.3_b Elektromanyetik dönen kutup (güç santrali jeneratör) ile bir jeneratör kullanarak AC gerilim üreten
   
P3.5.2.4_a AC-DC jeneratör (elektromanyetik sabit kutup ile jeneratör) ile gerilim oluşturma
   
P3.5.2.4_b AC-DC jeneratör (elektromanyetik sabit kutup ile jeneratör) ile gerilim oluşturma
   
P3.5.2.5_a verici jeneratörler kullanarak gerilim oluşturma
   
P3.5.2.5_b verici jeneratörler kullanarak gerilim oluşturma
   
P3.5.3 Elektrik motorları
   
P3.5.3.1_a Iki kutuplu rotorlu DC motor üzerinde deneyler
   
P3.5.3.1_b Iki kutuplu rotorlu DC motor üzerinde deneyler
   
P3.5.3.2_a Üç kutuplu rotorlu DC motor üzerinde deneyler
   
P3.5.3.2_b Üç kutuplu rotorlu DC motor üzerinde deneyler
   
P3.5.3.3_a Evrensel bir seri motor ve şant bağlantılı Deneyler
   
P3.5.3.3_b Evrensel bir seri motor ve şant bağlantılı Deneyler
   
P3.5.3.4_a AC senkron motor montajı
   
P3.5.3.4_b AC senkron motor montajı
   
P3.5.4 Üç Fazlı / Trifaze makineler
   
P3.5.4.1_a Üç fazlı bir döner-armatür jeneratör ile deneyler
   
P3.5.4.1_b Üç fazlı bir döner-armatür jeneratör ile deneyler
   
P3.5.4.2_a Üç fazlı bir döner alan jeneratör ile deneyler
   
P3.5.4.2_b Üç fazlı bir döner alan jeneratör ile deneyler
   
P3.5.4.3_a Üç fazlı jeneratör üzerinde yıldız ve üçgen bağlantıları karşılaştırılması
   
P3.5.4.3_b Üç fazlı jeneratör üzerinde yıldız ve üçgen bağlantıları karşılaştırılması
   
P3.5.4.4_a Senkron ve asenkron üç fazlı motorların montajı
   
P3.5.4.4_b Senkron ve asenkron üç fazlı motorların montajı