Elektromanyetik Salınımlar ve Dalgalar

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P3.7 Elektromanyetik salınımlar ve dalgalar
   
P3.7.1 Elektromanyetik osilatör devresi
   
P3.7.1.1_a Serbest elektromanyetik salınımlar
   
P3.7.1.1_c Serbest elektromanyetik salınımlar
   
P3.7.1.2_a Hartley sonrası endüktif üç noktalı bağlantı ile elektromanyetik salınımlar
   
P3.7.1.2_c Hartley sonrası endüktif üç noktalı bağlantı ile elektromanyetik salınımlar
   
P3.7.2 On santimetre aralığındaki dalgalaralaon
   
P3.7.2.1 Desimetre dalgaların radyasyon özelliği ve polarizasyon
   
P3.7.2.2 Desimetre dalgaların genlik modülasyonu
   
P3.7.2.4 Desimetre dalga aralığında su dielektrik sabiti Tahmini
   
P3.7.3 On santimetre aralığındaki dalgaların hatlar boyunca yayılması
   
P3.7.3.1 Bir Lecher hattında akım ve gerilim maksimumunun belirlenmesi
   
P3.7.3.2 Dipol bir döngü ile bir Lecher hattında akım ve gerilim incelenmesi
   
P3.7.4 Mikrodalgalar
   
P3.7.4.1 Bir boynuz anten önünde mikrodalga Yönsel özelliği ve polarizasyon
   
P3.7.4.2 Mikrodalgaların emilimi
   
P3.7.4.3 Mikrodalgaların girişim
   
P3.7.4.4 Mikrodalgaların kırınımı
   
P3.7.4.5 Mikrodalgaların kırılması
   
P3.7.4.6 Mikrodalgaların toplam yansıması
   
P3.7.5 Mikrodalgaların hatlar boyunca yayılımı
   
P3.7.5.1 Bir Lecher hattı boyunca Mikrodalgalar
   
P3.7.5.2 Metal bir dalga kılavuzu boyunca Mikrodalgaların kalitatif gösterimi
   
P3.7.5.3_a Bir değişken yansıma faktörü için dalga kılavuzu dikdörtgen bir duran dalga oranı belirlenmesi
   
P3.7.5.3_b Bir değişken yansıma faktörü için dalga kılavuzu dikdörtgen bir duran dalga oranı belirlenmesi
   
P3.7.6 Dipol radyasyonunun yönsel karaktersitikleri
   
P3.7.6.1 Bir sarmal anten Yönsel karakteristik - elle Kayıt ölçülen değerler
   
P3.7.6.2 Bir Yagi anten Yönsel karakteristik - elle Kayıt ölçülen değerler
   
P3.7.6.3 Bir sarmal anten Yönsel özelliği - Bilgisayar ile Kayıt ölçülen değerler
   
P3.7.6.4 Bir Yagi anten Yönsel özelliği - Bilgisayar ile Kayıt ölçülen değerler