Serbest Yük Taşıyıclar (Vakumlu Ortamda)

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri 

P3.8 Bir hava boşluğundaki (vakum) serbest yük taşıyıcılar
   
P3.8.1 Diyot tüpü
   
P3.8.1.1 Bir tüp diyot karakteristik kaydedilmesi
   
P3.8.1.2 Bir tüp diyot ile yarım dalga doğrultma
   
P3.8.2 Triyot tüpü
   
P3.8.2.1 Bir tüp triyot karakteristik alanına kaydedilmesi
   
P3.8.2.2 Bir tüp triyot ile yükselterek gerilim
   
P3.8.3 Maltese-cross tüpü
   
P3.8.3.1 Bir alan-boş alan elektronların doğrusal yayılım gösterimi
   
P3.8.3.2 Bir eksenel manyetik alanda elektron Saptırma
   
P3.8.4 Perrin tüpü
   
P3.8.4.1 Bir vakum sıcak-katot emisyon: kutup belirlenmesi ve yayılan yük taşıyıcılarının belirli şarj tahmini
   
P3.8.4.2 Elektron sapma ile Lissajou rakamlar üreten manyetik alanlar alternatif geçit
   
P3.8.4.3 Paralel elektrik ve manyetik alan alternatif olarak elektron sapma ile Lissajou rakamlar oluşturuluyor
   
P3.8.5 Thomson tüpü
   
P3.8.5.1 Elektrik ve manyetik alan elektronların sapma incelenmesi
   
P3.8.5.2 Özel elektron ücreti belirlemek için bir hız filtresi (Wien filtre) Montajı