Gazlar İçinde Elektrik İletimi

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P3.9 Gazlar içinde elektrik iletimi
   
P3.9.1 Kendiliğinden ve kendiliğinden olmayan deşarj
   
P3.9.1.1 Kendiliğinden olmayan gaz deşarj: bir gaz triyot içinde şarj ulaşım ve yüksek vakum triyot arasında karşılaştırma
   
P3.9.1.2 Kendiliğinden gaz deşarj ateşleme ve yok olma
   
P3.9.2 Düşürülmüş basınçta gaz deşarjı
   
P3.9.2.1 Basıncın bir fonksiyonu olarak, hava, spontan gaz boşaltma Araştırılması
   
P3.9.3 Katod ışınları ve kanal ışınları
   
P3.9.3.1 Katot ve kanal ışınlarının manyetik sapması