Polarizasyon

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P5.4 Polarizasyon
   
P5.4.1 Temel deneyler
   
P5.4.1.1 Bir cam levha yansıma yoluyla ışığın polarizasyonu
   
P5.4.1.2 Yansıma Fresnel yasaları
   
P5.4.1.3 Bir emülsiyon içinde saçılma ile ışığın polarizasyonu
   
P5.4.1.4 Malus yasası
   
P5.4.2 Çift kırılma
   
P5.4.2.1  çift kırılma ve polarizasyon
   
P5.4.2.2 Çeyrek dalga boyu ve yarı-dalga boyu plaka
   
P5.4.2.3 Fotoelastisite: mekanik vurgulayan organlarında dağılımın incelenmesi
   
P5.4.3 Optik aktivite, polarimetri
   
P5.4.3.2 Şeker çözümleri ile kutuplaşma düzleminin dönmesi
   
P5.4.3.3 Kesikli elemanlarla yarım gölge polarimetre 
   
P5.4.3.4  polarimetre kullanılarak şeker çözeltileri konsantrasyonunun belirlenmesi
   
P5.4.4 Kerr etkisi
   
P5.4.4.1 Nitrobenzol içinde Kerr etkisinin araştırılması
   
P5.4.5 Pockels etkisi
   
P5.4.5.1 Bir konoskopik ışın yolu Pockels etkisi
   
P5.4.5.2 Pockels etkisi: modüle ışık kullanarak 
   
P5.4.6 Faraday etkisi
   
P5.4.6.1_a Faraday etkisi: dalga boyu bir fonksiyonu olarak kristal cam için Verdet sabiti belirleme
   
P5.4.6.1_b Faraday etkisi: dalga boyu bir fonksiyonu olarak kristal cam için Verdet sabiti belirleme