Işık Şiddeti

  LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P5.5 Işık şiddeti
   
P5.5.1 Işık mühendisliğinin nicelikleri ve ölçüm yöntemleri
   
P5.5.1.1 Radyant akı yoğunluğu ve bir halojen lambanın ışık şiddeti belirlenmesi
   
P5.5.1.2_a Işık kaynağı olan uzaklığın bir fonksiyonu olarak ışık şiddeti belirlenmesi - Kayıt ve CASSY ile değerlendirilmesi
   
P5.5.1.2_b Işık kaynağı olan uzaklığın bir fonksiyonu olarak ışık şiddeti belirlenmesi - Kayıt ve CASSY ile değerlendirilmesi
   
P5.5.1.3 Radyasyon Lambert yasası doğrulama
   
P5.5.2 Radyasyon kanunları
   
P5.5.2.1 Stefan-Boltzmann yasası
   
P5.5.2.2 Stefan-Boltzman yasası: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak bir "kara cisim" ışıma yoğunluğu ölçme
   
P5.5.2.3 Leslie küp ile radyasyon yasaları teyiti
   
P5.5.2.4 Wien yer değiştirme yasası - siyah cisim radyasyon spektral kayıt