Spektrometre

  LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P5.7 Spektrometre
   
P5.7.1 Prizma spektrometre
   
P5.7.1.1 Bir prizma spektrometre kullanılarak atıl gazlar ve metal buhar hattı spektrumu ölçümü
   
P5.7.2 Optik ağlı spektrometre
   
P5.7.2.1 Bir optik ağ spektrometresi kullanılarak atıl gazlar ve metal buhar hattı spektrumu ölçümü
   
P5.7.2.2_a Iletim eğrileri ölçmek için bir optik ağ spektrometre montajı
   
P5.7.2.2_b Iletim eğrileri ölçmek için bir optik ağ spektrometre montajı
   
P5.7.2.3 Spektral hatları ölçmek için bir optik ağ spektrometre montajı
   
P5.7.2.4 Bir He-Ne-Lazer ile bir holografik optik ağ sürekli optik ağ belirlenmesi
   
P5.7.2.5_a Bir holografik optik ağ ile bir xenon lamba spektrumu incelenmesi
   
P5.7.2.5_b Bir holografik optik ağ ile bir xenon lamba spektrumu incelenmesi