X - Işını Fiziği

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P6.3 X-ışını fiziği
   
P6.3.1 X-ışınlarının saptanması
   
P6.3.1.1 x ışını kullanarak flourescent yayılımı
   
P6.3.1.2 X-ray fotoğraf: X-ışınları nedeniyle filmin pozlanması
   
P6.3.1.3 Bir iyon odası kullanılarak X-ışınları algılama
   
P6.3.1.4 Molydenum anot ile X-ışını tüpünün iyon doz oranı belirlenmesi
   
P6.3.1.5 Bir implant modelinin incelenmesi
   
P6.3.1.6 X-ışınlarının emilimini bir kontrast madde etkisi
   
P6.3.2 X-ışınlarının zayıflaması
   
P6.3.2.1 Emici malzeme ve emici kalınlığının bir fonksiyonu olarak x-ışını zayıflama incelenmesi
   
P6.3.2.2 Zayıflama katsayısı dalga boyu bağımlılık incelenmesi
   
P6.3.2.3 Zayıflama katsayısı ve atom numarası Z arasındaki ilişkinin araştırılması
   
P6.3.3 Atom kabuğunun fiziği
   
P6.3.3.1 Bragg yansıması: Bir monokristal X-ışınlarının kırınımı
   
P6.3.3.2 Yüksek voltajın bir fonksiyonu olarak bir X-ışını tüpünün enerji tayfı ve akım emisyon incelenmesi
   
P6.3.3.3 Planck sabitinin Duane-Hunt ilişkisi ve kararlılığı
   
P6.3.3.5 Kenar emilim: filtreleme X-ışınları
   
P6.3.3.6 Moseley yasası ve Rydberg sabiti belirlenmesi
   
P6.3.5 X-ışını enerji spektroskopisi
   
P6.3.5.1 Bir X-ışını enerji spektrumunun kayıt ve kalibrasyonu
   
P6.3.5.2 Bir molibden anot enerji spektrumunun kaydedilmesi
   
P6.3.5.3 Bir bakır anot enerji spektrumunun kaydedilmesi
   
P6.3.5.4 Elementinin atom sayısının bir fonksiyonu olarak karakteristik spektrumları İncelenmesi
   
P6.3.5.5 Elementin atom numarası bir fonksiyonu olarak karakteristik spektrumları İncelenmesi
   
P6.3.5.6 Farklı kırınım şartlarında Bragg yansımasının enerji çözülmesi
   
P6.3.6 X-ışını spektrumlarının yapısı
   
P6.3.6.1 molibdenum anoda göre X-ışını rasyasyon yapısı
   
P6.3.6.2 Bir bakır anot karakteristik X-ışını radyasyonu yapısı
   
P6.3.6.3 Bir demir anot karakteristik X-ışını radyasyon yapısı,
   
P6.3.6.5 Bir tungsten anot karakteristik X-ışını radyasyon yapısı
   
P6.3.6.6 Seçici uyarma tek tek altkabuklarda bağlanma enerjisi belirlenmesi
   
P6.3.7 X-ışınlarının Compton etkisi
   
P6.3.7.1 Compton olayı: dağınık X-ışını kuantum enerji kaybı doğrulama
   
P6.3.7.2 Compton etkisi: Ölçüm saçılma açısının bir fonksiyonu olarak dağınık çok fotonun enerjisinin
   
P6.3.8 X-ışını tomografisi
   
P6.3.8.1 Bir bilgisayarlı tomografisinde ölçümü ve sunumu
   
P6.3.8.2 Basit geometrik objelerin bilgisayarlı tomografisi
   
P6.3.8.4 Bilgisayarlı tomografi ile yapılandırılmış ortamda emme katsayıları Ölçme
   
P6.3.8.5 Biyolojik örneklerin bilgisayarlı tomografisi