Nükleer Fizik

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P6.5 Nükleer fizik
   
P6.5.1 Parçacıkların izlediği yolların gösterilmesi
   
P6.5.1.1 Bir Wilson sis odasında alfa parçacıklarının gösterilmesi
   
P6.5.2 Rutherford saçılması
   
P6.5.2.1 Rutherford saçılması: saçılma açısı bir fonksiyonu ve atom numarası olarak saçılma oranı ölçüm
   
P6.5.3 Nükleer manyetik rezonans
   
P6.5.3.1_a Polistiren, gliserin ve Teflon içinde Nükleer manyetik rezonans
   
P6.5.3.1_b Polistiren, gliserin ve Teflon içinde Nükleer manyetik rezonans
   
P6.5.4 Alfa spektroskopisi
   
P6.5.4.1 Radyoaktif örneklerin alfa spektroskopisi
   
P6.5.4.2 Havada alfa radyasyon enerji kaybını belirlemek
   
P6.5.4.3 Alüminyum ve altınla alfa radyasyon enerji kaybı belirlenmesi
   
P6.5.4.4 Bir Ra-226 örnek kullanılarak yaş belirlenmesi
   
P6.5.5 Gama spektroskopisi
   
P6.5.5.1 Bir sintilasyon sayacı ile gama radyasyon algılama
   
P6.5.5.2 Bir gama spektrumunun kayıt ve kalibrasyonu
   
P6.5.5.3 Gama radyasyonunun emilimi
   
P6.5.5.4 Radyoaktif örneklerinin aktivitesini tanımlanması ve belirlenmesi
   
P6.5.5.5 Bir sintilasyon sayacı ile bir beta spektrumunun kaydedilmesi
   
P6.5.5.6 Pozitron bozunma içinde tesadüf ve gama-gama açısal korelasyon
   
P6.5.5.7 Kobaltın bozulumunda gamma çıkışı
  ,
P6.5.6 Compton etkisi
   
P6.5.6.1 Compton etkisinin nicel gözlemi