İletkenlik

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P7.2 İletim fenomeni
   
P7.2.1 Hall etkisi
   
P7.2.1.1_a Gümüş içinde Hall etkisinin araştırılması
   
P7.2.1.1_b Gümüş içinde Hall etkisinin araştırılması
   
P7.2.1.2_a Tungten içinde Hall etkisinin araştırılması
   
P7.2.1.2_b Tungten içinde Hall etkisinin araştırılması
   
P7.2.1.3 N-Germanyum içinde görev taşıyıcıların yoğunluğunun ve hareketliliğinin belirlenmesi
   
P7.2.1.4 p-Germanyum içinde görev taşıyıcıların yoğunluğunun ve hareketliliğinin belirlenmesi
   
P7.2.1.5 Germanyumun band aralığının belirlenmesi
   
P7.2.2 Katılarda elektriksel iletkenlik
   
P7.2.2.1 Asil bir metal direncinin sıcaklık bağımlılığını ölçme
   
P7.2.2.2 Bir yarı iletken direncinin sıcaklık bağımlılığını ölçme
   
P7.2.3 Foto-iletkenlik
   
P7.2.3.1 Bir CdS photoresistor bir akım-gerilim karakteristiklerinin kaydedilmesi
   
P7.2.4 Lüminesans
   
P7.2.4.1 Ultraviyole ışık ve elektron ile ışıldama
   
P7.2.5 Termoelektrik
   
P7.2.5.1_a Seebeck etkisi: sıcaklık farkının bir fonksiyonu olarak termoelektrik voltajın belirlenmesi
   
P7.2.5.1_b Seebeck etkisi: sıcaklık farkının bir fonksiyonu olarak termoelektrik voltajın belirlenmesi
   
P7.2.6 Süper iletkenlik
   
P7.2.6.1 Bir yüksek sıcaklık süper-iletken arasında geçiş sıcaklığı belirlenmesi
   
P7.2.6.2 Bir yüksek sıcaklık süperiletken için Meissner-Ochsenfeld etkisi