Taramalı Sondalı Mikroskop

 LD-Didactic marka Fizik Deney Setleri

P7.4 Taramalı sondali mikroskop
   
P7.4.1 Taramalı tünelleme mikroskopisi
   
P7.4.1.1 Bir taramalı  mikroskop kullanarak bir grafit yüzey incelenmesi
   
P7.4.1.2 Bir taramalı  mikroskop kullanarak bir altın yüzey incelenmesi
   
P7.4.1.3 Bir taramalı  mikroskop kullanarak bir MoS2 prob incelenmesi