PTV Proses Türbidimetreleri

Son teknoloji iletişim ve kullanıcı arayüzünün eklenmesiyle birlikte PTV 1000 ve PTV 2000'i yeni nesil proses türbidimetreleri ile içme suyu kalitesinin belirlenmesinde anahtar ölçüm parametresi olan bulanıklık ölçüm sistemleri

Lovibond® Colour Measurement / Tintometer Group | LinkedIn